Các Dịch Vụ Tài Chính

USABROAD cung cấp 'kiến thức kỹ thuật” cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để cạnh tranh trên các thị trường quốc tế.

Với kinh nghiệm qua nhiều thập kỷ trên thị trường quốc tế, nhân viên của chúng tôi làm việc với khách hàng để quản lý rủi ro tài chính, dòng tiền và các kênh phân phối liên quan đến việc bán hàng hoá và dịch vụ của họ đến bất cứ nơi nào trên thế giới. Những hợp đồng của USABROAD với khách hàng trên cơ sở ‘tiền ứng trước’ hoặc ‘không cứu được, không chi trả':

  • ‘Dịch Vụ Không Cứu Được Không Chi Trả' – USABROAD giành quyền sở hữu hàng hoá của khách hàng và đóng vai trò trung gian trong các giao dịch, thanh toán cho khách hàng và thu nợ từ khách hàng.
  • ‘Dịch Vụ Tiền Ứng Trước’ – USABROAD nhận phí dịch vụ và hoa hồng như là khoản thanh toán để thiết lập sự hiện diện của khách hàng trên thị trường quốc tế, bao gồm: bảo đảm xuất khẩu và tài trợ xuất khẩu trong khi vẫn duy trì ‘Quản Lý Chương Trình" liên tục để phát triển kinh doanh, quản lý dự án, kho vận, hỗ trợ đời sống, an ninh và nhân sự.

Bảo Hiểm Tín Dụng bảo vệ các nhà xuất khẩu và bên cho vay từ 95% giá trị hóa đơn đối với rủi ro thương mại và lên tới 100% rủi ro chính trị. Bảo hiểm tín dụng cho phép các nhà xuất khẩu được các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính và các bên cho vay tư nhân bao thanh toán cho các giao dịch quốc tế.

Với tài trợ ngắn hạn được hậu thuẫn bởi bảo hiểm tín dụng, các bên cho vay và nhà xuất khẩu tại Hoa Kỳ có thể mở rộng thời hạn tín dụng cho khách hàng quốc tế với rủi ro tối thiểu.

Bởi vì Thư Tín Dụng thường yêu cầu 100% tài sản thế chấp, cung cấp đến 180 ngày tài trợ cho bên mua ở nước ngoài có thể tạo sự khác nhau giữa lãi hoặc thua lỗ trong doanh số bán hàng.

Thông thường, các cơ quan chính phủ và các bên cho vay quốc tế hỗ trợ đến 85% số tiền hợp đồng (tùy thuộc vào sự chấp thuận của Hoa Kỳ) sau khi thanh toán bằng tiền mặt ít nhất 15% bằng cách bảo lãnh khoản vay bảo hiểm cho các bên mua quốc tế.

Một khi USABROAD đảm bảo các khoản bảo lãnh cần thiết, chúng tôi có thể nhận tài trợ từ các bên cho vay thương mại cho khách hàng nước ngoài về hàng hóa và dịch vụ vốn của khách hàng chúng tôi.

Tỷ lệ lãi suất thả nổi thường có sẵn. Chi phí địa phương và chi phí dự án hợp lệ, chẳng hạn như dịch vụ phụ trợ (ví dụ như phí tư vấn về tài chính, pháp lý và kỹ thuật) có thể được tài trợ.

Các khoản vay có thể có tiền lệ bằng đô la Mỹ hoặc bằng các ngoại tệ lựa chọn.

USABROAD cũng sẽ làm việc với các khách hàng để lấy các bảo lãnh và các khoản vay trực tiếp tài trợ việc xây dựng và vận hành các dự án thông qua các giao dịch tài chính có cấu trúc, bao gồm tài chính dự án về nguồn lực được giới hạn nơi các dòng tiền dự án được sử dụng để hoàn trả khoản tài trợ.

Tài trợ có sẵn có để mua hàng hóa và dịch vụ vốn cho các dự án quốc tế, bao gồm các dự án ở những quốc gia không mở cửa cho các giao dịch thông thường. Tài trợ dài hạn có sẵn trong kỳ hạn lên đến 14 năm. Lãi suất trong quá trình xây dựng, chi phí địa phương và dịch vụ phụ trợ (ví dụ: phí tư vấn về tài chính, pháp lý hoặc kỹ thuật) có thể được tài trợ.

USABROAD làm việc sát sao với các tổ chức tín dụng xuất khẩu Hoa Kỳ và các đối tác nước ngoài của họ thành lập các thỏa thuận đồng tài trợ. Theo cấu trúc này, bảo hiểm tín dụng và bảo lãnh tín dụng của Hoa Kỳ có thể áp dụng cho phần giao dịch của Hoa Kỳ, trong khi cơ quan tín dụng xuất khẩu nước ngoài hỗ trợ phần tương ứng của của nó.

USABROAD tạo ra một sản phẩm tài trợ đơn giản, hợp lý cho khách hàng. Khách hàng của USABROAD được bảo hiểm nhiều hơn với một quy trình đơn giản.

Những bảo lãnh khoản vay chính phủ sẽ bao trả lên đến 100% lãi suất tích lũy và lãi suất gốc của khoản vay và có sẵn cho hoàn trả trung hạn (lên đến năm năm) và dài hạn (hơn bảy năm), thường được xác định bởi quy mô giao dịch.

Lãi suất được tính thường là lãi suất thả nổi, được thương lượng giữa bên mua và bên cho vay.

Các Dịch Vụ Công Nghệ

Mỗi năm, hàng tỷ thiết bị mới được bổ sung vào mạng lưới toàn cầu, và tốc độ tăng tốc đang tăng lên. Mặc dù chúng tôi đang kết nối thiết bị mới và các khu vực 'tối' trước đây trên toàn cầu; các yêu cầu kinh doanh và công nghệ đang nhanh chóng thay đổi, đặc biệt là các mối đe dọa bảo mật trên mạng, đòi hỏi nhiều kỹ năng và ngân sách lớn hơn. Thay vì liên tục chiến đấu với những thách thức về CNTT, hãy thích nghi và để các chuyên gia CNTT quản lý các dự án và hoạt động CNTT của quý vị. Các chuyên gia về công nghệ của USABROAD cung cấp đa dạng các dịch vụ ICT bao gồm các dịch vụ sau:

  • Tư vấn từ thiết kế mặt bằng đến xử lý sự cố
  • Thực hiện các dịch vụ với các nhà quản lý dự án nội bộ, các nhà lãnh đạo công nghệ và các đối tác nhân sự chiến lược về CNTT
  • Quản lý dịch vụ và hỗ trợ hoạt động được bao gồm trong Dịch Vụ Mạng Có Quản Lý của chúng tôi

USABROAD đã phát triển quan hệ đối tác chiến lược với các công ty trên toàn cầu để tăng cường các dịch vụ của nhau. Ví dụ: USABROAD cộng tác với các công ty ở Paraguay và Philippines để cung cấp Trung Tâm Hoạt Động Từ Xa 24 x 7 x 365 để hỗ trợ các Dịch Vụ Có Quản Lý và các khách hàng Doanh Nghiệp của chúng tôi từ xa với việc ‘luôn’ theo dõi, hỗ trợ từ xa, giải quyết sự cố, các hệ thống chủ động và quản lý mạng, và nhiều hơn nữa.

Những kẻ tấn công trên toàn thế giới đang thăm dò các mạng của quý vị; lây nhiễm virus, phần mềm gián điệp và phần mềm độc hại tiếp tục gia tăng; vi phạm dữ liệu diễn ra ngày càng nhiều ... nhưng ném tiền vào CNTT không phải là chiến lược an ninh trên mạng. Kế hoạch giảm thiểu rủi ro trên mạng, phương pháp bảo vệ mạng, khắc phục thảm họa và kế hoạch kinh doanh liên tục của quý vị là gì? Nếu quý vị không biết hoặc nếu các phương pháp không hiệu quả, hãy gọi cho chúng tôi.

Tại USABROAD, chúng tôi bắt đầu với những thực hành tốt nhất và sử dụng kinh nghiệm sâu rộng của mình và những nhân tài kiệt xuấ nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy để điều chỉnh các dịch vụ và giải pháp của chúng tôi theo nhu cầu của quý vị. Chúng tôi đảm bảo nhân viên của chúng tôi theo kịp với các công nghệ thay đổi thông qua tiếp tục giáo dục, duy trì các chứng nhận tiêu chuẩn ngành và tiếp xúc với nhiều với công nghệ và môi trường trong phạm vi rộng.

  • Có Red Hat Linux Partner với nhân viên được chứng nhận
  • Có đối tác Cisco với nhân viên CCNA, CCDA, CCNP, CCDP, CCNA-Voice & CCIE
  • Có đối tác VMware liên bang, nhân viên VSP, VTSP & VCP
  • Có GSM, ITIL, PMP, và Microsoft Experts

Tại Hoa Kỳ, Afghanistan, Irac, Qatar, Lebanon, và nhiều nơi khác nữa ... USABROAD đã tư vấn về việc tích hợp mạng ở Afghanistan, thiết kế và triển khai các mạng LAN tại khu vực có tính khả dụng cao ở Qatar, cung cấp các dịch vụ quản lý dự án và quản lý hiện trường cho các khách hàng là doanh nghiệp khắp nơi và chúng tôi tiếp tục điều chỉnh công ty và khách hàng của chúng tôi theo môi trường công nghệ thông tin và an ninh thay đổi liên tục